Princip rada

TEHNOLOŠKI PROCES PROČIŠĆAVANJA

 

BRODOPUR BS 

 pročišćava otpadnu vodu iz toaleta i pisoara (tzv. fekalne / crne vode) ispiranu slatkom voddom i sanitarnu vodu iz tuševa, umivaonika i kupaonskih podnih izlijeva (tzv. sanitarne / sive vode).

Ulaz crnih voda može biti gravitacioni ili vakuumski.

Jedinica kombinira dva aerobna biološka procesa pročišćavanja tj. stupnja. Prvi stupanj radi na principu aktivnog mulja dok drugi stupanj radi na biofilm tehnologiji. Biološki proces pročišćavanja normalno funkcionira pri temperaturama između 15 – 45°C.

Rezultat biloškog pročišćavanja je pročišćena i izbistrena voda te višak mulja.

Otpadne vode iz kuhinja i praona rublja kao i prostorija sa živom stokom, kaljužne ili balasne vode se ne mogu pročišćavati sa ovim tipom uređaja. Uređaj nemože pročišćavati vode kontaminirane sa kiselinama, lužinama, antibioticima ili drugim kemikalijama koje uništavaju bakterije.

BRODOPUR BS ne koristi skupe sustave sa mebranama ili mehaničkim načinima „pročišćavanja“ otpadnih voda, te kao i prethodnik koristi isključivo biološki postupak pa je samim tim jeftin za održavanje, konzumira malo energije i pruža dugovječan vijek trajanja.

SIMBOL OPIS SIMBOL OPIS SIMBOL OPIS
CB Visoko opterećen biloški stupanj 13 Izlaz pročišćenih voda 25n Povrat mulja – mamut pumpa
CBS Međutaloženje 14 Sigurnosni preljev 31 Kontrolni ormarić
NB Potopljeno aeriran stupanj s biološkim filterom 15 Ispust zraka i plinova 32 Puhalo zraka
16 Ulaz slatke vode 33n Pumpa za pražnjenje
NBS Sekundarno taloženje 17 Dodatni priključak 34-1 Pumpa klorinatora
DB Sabirni i dezinfekcijski tank 21n Prelijev 34-2 Rezervoar s dezinfektantom
Ln Nivo slobodne površine – dubina 22n Prelijev 35n Nivo sklopka
11 Ulaz fekalnih (crnih) voda 23 Biološki filter 51-60 Ventili i pipe
12 Ulaz sanitarnih (sivih) voda 24 Aeracija 71 Manometar
Postavke privatnosti
Kad posjetite našu web stranicu, ona može pohraniti podatke putem vašeg preglednika s određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovdje možete promijeniti svoje postavke privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može utjecati na vaše iskustvo na našoj web stranici i usluge koje nudimo.